Mogelijk gemaakt door Dialogic

Volgend semester

1 februari 2020

ICT Lab Utrecht van start!

Mbo-studenten applicatieontwikkeling zijn in het ICT Lab enthousiast gestart aan de nieuwe leergang ‘producerend leren’. Door thematische programmering brengt ICT Lab Utrecht ICT-vraagstukken uit diverse sectoren en bedrijfstakken (vooral buiten de ICT-sector) onder de aandacht van studenten.

In de beginfase van dit initiatief ligt het accent nog sterk op kennisoverdracht en het werken aan concrete of realistische cases, uitmondend in demo’s en proof-of-concepts. In een later stadium zal de betrokkenheid van het lokale/regionale bedrijfsleven verder toenemen, waardoor opschaling kan plaatsvinden en meer inhoud gegeven kan worden aan de regionale test- en ontwikkelfunctie van het ICT Lab. Het streven is om middels deze aanpak in de periode 2016-2018 door te groeien tot een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV).

Het initiatief ICT Lab Utrecht werd bekend gemaakt tijdens het Get Connected event van de Economic Board Utrecht op 21 april 2016.

ICT Lab Utrecht

Geplaatst op 21 april 2016


← Vorige

Volgende →