Mogelijk gemaakt door Dialogic

Volgend semester

1 februari 2020

Maatschappelijke innovatie

In de regio Utrecht bestaat behoefte aan betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van ICT. Het aantal moeilijk vervulbare IT-vacatures in de regio neemt toe. Daarbij zien we dat ICT-beroepen steeds vaker verweven raken met sectoren buiten de ‘traditionele’ ICT-sector. Hierdoor ontstaan kansen. op het gebied van open en big data, security, smart cities, Internet of Things (IoT), blockchain, serious gaming en security. Deze onderwerpen komen  niet noodzakelijkerwijs in het onderwijs aan bod en staan meestal niet direct op het netvlies van mbo- of hbo-studenten wanneer zij de arbeidsmarkt betreden.

ICT Lab Utrecht vervult een brugfunctie tussen het aanbod van de onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en de vraag uit de regio op ICT-gebied. Door actuele onderwerpen op te pakken in een leer-/werkomgeving, draagt het lab bij aan het verkleinen van de ontstane kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tevens vormt het lab een bron voor onderwijsvernieuwing, zowel qua thematiek als voor docentenbegeleiding. Zo profiteren niet alleen de directe deelnemers van het lab, maar ook studenten die in aanraking zullen komen met lesmateriaal van het ICT Lab.