Mogelijk gemaakt door Dialogic

Volgend semester

1 februari 2020

Slimme waakzone tegen fietsendiefstal

Het ICT Lab Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar voor de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een slimme waakzone. In een slimme waakzone wordt gebruik gemaakt van RFID-technologie om fietsendiefstal te voorkomen (lees hier meer over het concept). Het ICT Lab Utrecht is gestart met de bouw van een testopstelling om de werking van RFID-technologie in kaart te brengen. Vervolgens is er een applicatie ontwikkeld om de RFID-metingen in op te slaan zodat experimenten eenvoudiger konden worden uitgevoerd en geanalyseerd. Bij die experimenten is in kaart gebracht of er met behulp van de slimme waakzone diefstal van een fiets kon worden gedetecteerd; dit bleek inderdaad het geval te zijn. Voor het bepalen van de haalbaarheid zijn ook nog speciale RFID-on-metal tags getest.

Mede naar aanleiding van het onderzoek heeft de gemeente Utrecht besloten om een pilot te starten voor een slimme waakpoort. Bij een slimme waakpoort wordt niet een heel gebied gemonitord, maar alleen de in- en uitgangen. Deze oplossingen is vooral geschikt voor fietsenstallingen die een vaste in- en uitgang hebben. Naast de pilot met een slimme waakpoort gaat de gemeente Utrecht ook verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een slimme waakzone voor pop-up fietsenstallingen.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.

Geplaatst op 4 november 2019


← Vorige